Archief

Overzicht archief

n 23/05/2018
De gebeurtenissen in de studentenwereld in 1968.
Lezing door Jaak Peeters

Meer lezen persbericht...

n 22/11/2017
De hervorming van de federale overheid in België onder Michel I
Lezing door Prof.Dr.Hans Verboven

Meer lezen persbericht...

n 24/09/2016
Bezoek Gasthuismuseum te Geel

Meer lezen persbericht...

n 27/04/2016
70 jaar ’t Pallieterke
Lezing door Dhr. Frank Boogaerts

Meer lezen persbericht...

n 10/03/2016
70 jaar ’t Pallieterke
Lezing door Dhr. Karl Van Camp

Meer lezen persbericht...

n 25/02/2016
Frans-Vlaanderen en identiteit
Lezing door Dhr. Wido Bourel

Meer lezen persbericht...
Meer lezen verslag...

n 28/01/2016
Mykene, een archeologische site
Lezing door Dhr. Stijn Ceulemans

Meer lezen persbericht...
Meer lezen verslag...

n 08/10/2015
Der Ring des Nibelungen - Richard Wagner
Presentatie door dhr. Piet Lamberts-Van Assche

Meer lezen...

n 24/09/2015
Het levensverhaal van Willem van Oranje
Lezing door dhr. Edward De Maesschalk

Meer lezen...

n 13/06/2015
Bezoek aan de abdij van Tongerlo
Gevolgd door een etentje in restaurant Torenhof

Meer lezen...

 

Bezoek Gasthuismuseum op 24/09/2016

Op zaterdag 24 september organiseert Campinia Academica een geleid bezoek aan het Gasthuismuseum in Geel.

We verzamelen om 14.30 uur aan de ingang van het museum Gasthuisstraat 1 in Geel.

In navolging van andere steden werd kort vóór 1286 het Geelse gasthuis gesticht op initiatief van de toenmalige heer van Geel Hendrik III Berthout. Zieken, zwakken en pelgrims werden er verzorgd door lekenbroeders en – zusters, maar van een kloosterorde was toen nog geen sprake. Het gasthuis zou gebouwd zijn op de plaats waar omstreeks 600 de Ierse koningsdochter Dimpna door haar vader werd vermoord. Na mistoestanden werden rond 1500 vernieuwingen doorgevoerd door de heer van Geel, Jan II van Merode en door Jacob de Busschere, de eerste directeur van het college van vicarissen dat aan de Sint-Dimpnakerk verbonden was. Beiden zorgden ze voor extra financiële middelen.

In 1552 kwamen drie zusters uit Mechelen om de nieuwe levenswijze in te voeren. De bisschop van Kamerrijk Robert de Cröy keurde de hervormingen goed en van dan af verzorgen de zusters augustinessen de ziekenverzorging. De Franse bezetter maakte een einde aan de instellingen uit het ‘ancien régime’ en viseerde vooral die instellingen waar religieuzen actief waren. Het Geelse gasthuis werd geseculariseerd en werd een burgerlijk gasthuis, maar de gasthuiszusters bleven instaan voor de ziekendienst en het dagelijks beheer. De eigendommen gingen naar het ‘Burgerlijk Gesticht van Liefdadigheid’, de voorloper van het huidige OCMW. Het aantal zusters nam gestaag toe, van 12 in 1801 tot 40 in 1939.

Daarna kwam er een terugval. Medio 1960 wilde de Geelse COO (nu OCMW) de gebouwen slopen en de gronden verkavelen, niettegenstaande het Gasthuis bij KB van 23.03.1938 als monument was beschermd. Slechts dankzij de inzet van de zusters augustinessen – die het gasthuis terugkochten - kon het gered worden en werd er in de oude gebouwen een museum ingericht. Het museum omvat het ambachtsgebouw (1729), het kloostergebouw (1663) en de ziekenzalen met o.a. het zilveren reliekschrijn en het deksel van de sarcofaag van Sint-Dimpna.

Na het bezoek kan u indien gewenst napraten tijdens een etentje in ‘Het Atrium’ op de Grote Markt in Geel.

Voor het geleid bezoek betalen niet-leden een bijdrage van 8 €/persoon, leden hebben gratis toegang. Voor het etentje bedraagt de bijdrage 50 €/persoon, inclusief water en wijn.

Mogen wij u vragen omwille van praktische afspraken met museum en restaurant, bijgaand antwoordformulier met uw keuze vóór 31 augustus te willen terugsturen aan onze secretaris Marie-José Tips op het adres campinia.academica@gmail.com.

In de hoop u op 24 september te kunnen begroeten verblijven wij, met vriendelijke groet.

 
  Voorzitter

Hans Verboven

hans.verboven@ua.ac.be
  Ondervoorzitter

Jan Goris

janm.goris@telenet.be
  Secretaris

Jaak Peeters

jaak.j.peeters@gmail.com

campinia.academica@gmail.com
  Penningmeester

Filip Jacobs

filip@mdmj.be
  Contact website

Jan Jacobs

jan.jacobs@carpedata.be

  by CarpeData (2017)