Homepagina

Wie zijn wij?

Campinia Academica is de Kempense afdeling van het VVA (Verbond van Vlaamse Academici) en heeft volgende doelstellingen :

- culturele en maatschappelijke vorming
- verspreiding van wetenschap en cultuur
- behartiging van de belangen van academici:het universitair onderwijs, de permanente vorming, toekomstmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de academicus, het wetenschappelijk onderzoek, de plaats van het Nederlands in onderwijs en wetenschap
- ijveren voor verdere Vlaamse ontvoogding en ontplooiing van de Nederlandse cultuur.

Op de website
www.vvacademici.org kan je de beleidsverklaring en de statuten terugvinden.

  Lezing mei 2018


Defensie, een zoektocht naar antwoorden op vragen die er toe doen.

Lezing door Kolonel SBH P. Therie


Het bestuur van Campinia Academica heeft het genoegen u uit te nodigen op de lezing door Kolonel SBH P. Therie die het zal hebben over Defensie, een zoektocht naar antwoorden op vragen die er toe doen.

Pierre Therie is oud-militair en wat men in het Engels kan noemen een “defense intellectual”.Een intellectueel die met kennis van zaken actief kijkt naar de verdediging van ons land en zijn bondgenoten en daar openbaar commentaar op levert.

Therie en zijn Defensieteam publiceren teksten op hun eigen blog, “Dwarsliggers”, die gevolgd én gelezen worden in politieke en militaire kringen.

Hij was Commandant van de 14 Compagnie Gevechtsgenie te Arolsen en van het 11de Geniebataljon te Burcht. Hij was lesgever in de Genieschool en maakte deel uit van verschillende Europese en NAVO-werkgroepen. Hij was verantwoordelijk voor de bouw van een UNHCR-vluchtelingenkamp in Istrië/Kroatië in 1992 en was stafchef tijdens UNOSOM in Kismayo/Somalië eind 1993.

Als gewezen defensieattaché is hij vertrouwd met het reilen en zeilen in een ambassade en leerde er de juiste plaats kennen van de 'Defence diplomacy' in het Belgische buitenlands beleid.

De lezing vindt plaats in Hotel De Zalm, Markt Herentals, op donderdag 25 oktober, en begint stipt om 19 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de lezing kunnen de mensen die hebben ingeschreven ter plaatse een licht avondmaal nuttigen.Omdat ook de kolonel aan het avondmaal deelneemt, is er ook dan nog gelegenheid om over defensie-aangelegenheden, zoals de aankoop van militaire uitrusting, met hem te praten. 
  Voorzitter

Hans Verboven

hans.verboven@ua.ac.be
  Ondervoorzitter

Jan Goris

janm.goris@telenet.be
  Secretaris

Jaak Peeters

jaak.j.peeters@gmail.com

campinia.academica@gmail.com
  Penningmeester

Filip Jacobs

filip@mdmj.be
  Contact website

Jan Jacobs

jan.jacobs@carpedata.be

  by CarpeData (2017)